Közhasznúsági jelentés 2010

2011-05-24 Alapítvány

Az alapítvány 2010 évi tevékenysége.
Az alapítványt 2005-ben hozta létre a szülők egy része.
Az alapítvány neve 2009 augusztusától megváltozott
Addig: Villasori Alapítvány
2009. augusztus 01.-től neve:
“Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért” névre változott.

Az alapítvány alapító okiratban meghatározott céljai:

  • Az óvodai hagyományőrző program segítése, kézműves tevékenységek működtetése.
  • A képességfejlesztés érdekében az óvoda és az udvarra jobb tárgyi, technikai feltételeinek megteremtése.
  • Természetes mozgáskészségük fejlesztéséhez tornaszoba kialakítása
  • Az egészséges életmódra nevelés érdekében kirándulások, természetjárások segítése, támogatása.

Az Alapítvány a Polgári Törvénykönyv 74-74/F-§, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CL VI törvény alapján jogi személyként működő, közhasznú jogállású alapítvány.
Az alapítvány 2010-ben fogadta a szülők és támogatók által felajánlott SZ: J.A. 1%-t. A felajánlott összeget eszközfejlesztésre és játék beszerzésre fordítottuk.

Az alapítvány 2011. évre tervezett közhasznú tevékenysége:

Az alapítvány 2011-évben is folytatni szeretné a gyermeki fejlesztést támogató, eszközbeszerző, mozgásos tevékenységeket szervező tevékenységét.
Szándékunkban áll:

  • udvari játékok fejlesztése
  • kirándulások szervezése
  • Felszerelési tárgyak beszerzése

Szentendre, 2011. május. 17.

 
Kosznovszki Józsefné
Kuratórium elnöke
Kádár Péterné
Kuratórium titkára