KÖZLEMÉNY

2017-01-30 Hírek

KÖZLEMÉNY

A Szentendrei Református Óvodába 2017/2018. nevelési évre történő jelentkezés idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról.

 A Szentendrei Református Egyházközség,

mint a Szentendrei Református Óvoda (2000 Szentendre Vasúti villasor 15.) fenntartója,
„A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján,

 az alábbi közleményt teszi közzé:

Értesítjük az érdeklődő szülőket, hogy a Szentendrei Református Óvodába

2017/2018. –  nevelési évre február 27 (hétfő)-től folyamatos a jelentkezés, az alábbi iratok leadásával,

személyesen az óvodavezetői irodában

minden nap: 9-15 óráig

(Időpont egyeztetés kérhető: 06-26/500-014)

Határidő:

2017. március 24. /péntek/

Óvodánk felvételi körzete: Szentendre és a Szentendrei járás

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okiratok, dokumentumok

kötelezőek:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) /fénymásolat/
 • a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya) /fénymásolat/
 • gyermek Születési Anyakönyvi kivonata /fénymásolat/
 • gyermek Taj kártyája /fénymásolat/
 • Szándéknyilatkozat– letölthető itt, vagy az óvodában kérhető
 • egyházi ajánlás – óvoda honlapjáról letölthető, vagy az óvodában kérhető

ajánlottak:

 • Keresztelési lap /fénymásolat/
 • Házassági anyakönyvi kivonat /fénymásolat/

ha van:

 • Szakértői véleményt – a gyermek Hallásfogyatékos vagy Beszédfogyatékos, és a Szakértői Bizottság hozzánk irányította.
 • Rendszeres Gyermekvédelmi támogatásról határozat.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

 2017. április 21.

Az óvoda vezetője

 • az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését – írásban
 • a kérelem elutasítására vonatkozó döntését – írásban – határozati formában közli a szülővel

A jogorvoslati eljárás szabályai:

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen, a szülő az intézmény fenntartójának képviselőjének – Dr. Harmathy Andrásnak címzett – de az óvoda vezetőjének – Bene Andrásnénak – átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

A fenntartó a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat közlését követő 15 napon belül.

A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE FELVETT GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA:

2017. május 18.-án /csütörtök/ 17 órától tartandó

 Tájékoztató Szülői értekezlet alkalmával.