KÖZLEMÉNY

2018-01-25 Hírek

KÖZLEMÉNY

A Szentendrei Református Óvodába

2018/2019. nevelési évre történő jelentkezés idejéről,

az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról.

A Szentendrei Református Egyházközség, mint a

Szentendrei Református Óvoda

(2000 Szentendre Vasúti villasor 15.) fenntartója,

„A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján,

az alábbi közleményt teszi közzé:

Értesítjük az érdeklődő szülőket, hogy a

Szentendrei Református Óvodába

2018/2019. –  nevelési évre

 1. február 23.-án /pénteken/ fél 9-fél 11óráig

Nyílt napot tartnunk/gyermekkel együtt/.

 1. február 26 /hétfő/-től

folyamatos a jelentkezés:

 • személyesen az óvodavezetői irodában

minden nap: 9-15 óráig

/Időpont egyeztetés kérhető: 06-26/500-014/

Határidő:

 1. március 23. /péntek/

Óvodánk felvételi körzete: Szentendre és a Szentendrei járás

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okiratok, dokumentumok megléte

Kötelező:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) /fénymásolat/
 • a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya) /fénymásolat/
 • gyermek Születési Anyakönyvi kivonata /fénymásolat/
 • gyermek Taj kártyája /fénymásolat/
 • Szándéknyilatkozat– óvoda honlapjáról letölthető, vagy az óvodában kérhető
 • egyházi ajánlás – óvoda honlapjáról letölthető, vagy az óvodában kérhető

Ajánlott:

 • Keresztelési lap /fénymásolat/
 • Házassági anyakönyvi kivonat /fénymásolat/

Ha van:

 • Szakértői véleményt – a gyermek Hallásfogyatékos vagy Beszédfogyatékos, és a Szakértői Bizottság hozzánk irányította.
 • Rendszeres Gyermekvédelmi támogatásról határozat.
 • Korai fejlesztésről dokumentum.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés

közlésének határnapja:

 1. április 16.

Az óvoda vezetője

 • az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését – írásban
 • a kérelem elutasítására vonatkozó döntését – írásban – határozati formában közli a szülővel

A jogorvoslati eljárás szabályai:

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen, a szülő az intézmény fenntartójának képviselőjének – Dr Harmathy Andrásnak címzett – de az óvoda vezetőjének – Bene Andrásnénak – átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

A fenntartó a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat közlését követő 15 napon belül.

A 2018/2019. NEVELÉSI ÉVRE FELVETT GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA:

 1. Május 16.-án /szerdán/ 17 órától tartandó

Tájékoztató Szülői értekezlet

alkalmával történik.