KÖZLEMÉNY

2019-02-18 Hírek

A Szentendrei Református Óvodába 2019/2020. nevelési évre történő jelentkezés idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról.

A Szentendrei Református Egyházközség, mint a Szentendrei Református Óvoda (2000 Szentendre Vasúti villasor 15.) fenntartója, „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé:

Értesítjük az érdeklődő szülőket, hogy a Szentendrei Református Óvodába

2019/2020. –  nevelési évre
2019. február 28.-án /csütörtökön/ fél 9-fél 11óráig
Nyílt napot tartunk /gyermekkel együtt/.

2019. március 04. /hétfő/-től a jelentkezés folyamatos időpont egyeztetés után személyesen az óvodavezetői irodában

  Tel: 06-26/500-014/

Határidő: 2019. március 29. /péntek/

Óvodánk felvételi körzete: Szentendre és a Szentendrei járás
Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okiratok, dokumentumok megléte

kötelező:

 •  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) /fénymásolat/
 • a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya) /fénymásolat/
 • gyermek Születési Anyakönyvi kivonata /fénymásolat/
 • gyermek Taj kártyája /fénymásolat/
 • Szándéknyilatkozat, ami az óvoda honlapjáról letölthető, vagy az óvodában kérhető
 • egyházi ajánlás, amihez űrlap az óvoda honlapjáról letölthető, vagy az óvodában kérhető

Ajánlott:

 • Keresztelési lap /fénymásolat/
 • Házassági anyakönyvi kivonat /fénymásolat/

Ha van:

 • Szakértői vélemény, amennyiben a gyermek hallásfogyatékos vagy beszédfogyatékos, és a Szakértői Bizottság hozzánk irányította.
 • Rendszeres Gyermekvédelmi támogatásról hozott határozat.
 • Korai fejlesztésről dokumentum.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2019. április 15.

Az óvoda vezetője

 • az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban
 • a kérelem elutasítására vonatkozó döntését írásban, határozati formában közli a szülővel

A jogorvoslati eljárás szabályai:

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen, a szülő az intézmény fenntartójának képviselőjének – Dr. Harmathy Andrásnak címzett – de az óvoda vezetőjének, Tóthné Kertész Zsuzsannának átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

A fenntartó a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat közlését követő 15 napon belül.

A 2019/2020. NEVELÉSI ÉVRE FELVETT GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA: 
2019. Május 16.-án /csütörtökön/ 17 órától tartandó
Tájékoztató Szülői értekezlet alkalmával történik.