KÖZLEMÉNY

 A Szentendrei Református Óvoda és Gyógypedagógiai Óvoda 2023/2024. nevelési évére történő jelentkezésről

A Szentendrei Református Egyházközség, mint a Szentendrei Református Óvoda és Gyógypedagógiai Óvoda (2000 Szentendre Vasúti villasor 15.) fenntartója, „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé:

Hagyományos óvodai csoportjainkba és gyógypedagógiai óvodai csoportjainkba várjuk a jelentkezést!

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket óvodabemutató tájékoztatónkra
2023. február 22-én, 17 órára óvodánkba!  Szeretettel várjuk az óvodakezdés előtt álló gyermekeket és szülőket nyílt délelőttre 2023. február 24-én 9.30-11.30 óráig.

A 2023/2024-es nevelési évre történő jelentkezés menete:

A Szándéknyilatkozatot és Lelkészi ajánlást 2023. március 21-ig fogadjuk személyesen az óvodában, vagy elektronikus úton.

(letölthető honlapunkról, vagy átvehető az óvodában személyesen)

Csoportjainkba integráltan fogadjuk beszédfogyatékos vagy enyhe fokban hallássérült gyermekeket, szegregáltan fogadjuk gyengénlátó, enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos, vagy a pszichés fejlődés egyéb zavarával élő gyermekeket. Ezekben az esetekben a jelentkezéshez szükséges szakértői véleményt is csatolni!

Óvodánk felvételi körzete: Szentendre és a Szentendrei Járás

A felvételhez szükséges személyes beszélgetések időpontjai:

2023. március 28.  kedd,  8.00-15.00
2023. március 30. csütörtök, 8.00-15.00
2023.
március 31.  péntek, 8.00-12.00

(Időpont egyeztetés szükséges: Tamásné Poór Erika óvodatitkár 06 26/500-014)

FONTOS! A beszélgetésekre a szülők mellett a gyermeket is várjuk!

Értesítés felvételről, és a jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének
határnapja: 2023. április 14.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését – írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését – írásban – határozati formában közli a szülővel.

 A jogorvoslati eljárás szabályai:

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a szülő az intézmény fenntartójának képviselőjének – Dr Harmathy Andrásnak – címzett, de az óvoda vezetőjének – Dobrik-Lupták Sárának – átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

A fenntartó a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést. A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat közlését követő 15 napon belül.

 Az óvodai beiratkozás

 2023. május 2. kedd, 8.00-16.00 és május 3. szerda 8.00-16.00
a Szentendrei Református Óvoda és Gyógypedagógiai Óvodában

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
  • gyermek Születési Anyakönyvi kivonata /fénymásolat/
  • gyermek Taj kártyája
  • keresztelési lap /fénymásolat/
  • Ha van: rendszeres gyermekvédelmi támogatásról igazolás

 További információ a reformatusovoda@gmail.com email címen, vagy a
06 26/500-014 telefonszámon kérhető! www.szro.hu

 Szentendrei Református Óvoda és Gyógypedagógiai Óvoda
2000 Szentendre, Vasúti villasor 15. (bejárat a Dr Nagy Lajos utcáról