SZENTENDREI REFORMÁTUS ÓVODA
ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI ÓVODA

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”  Példabeszédek 22;6

A Szentendrei Református Óvoda és Gyógypedagógiai Óvoda a szentendrei HÉV végállomáshoz közel, családi házas övezetben található. Tágas, jól felszerelt épületünkben négy hagyományos és egy gyógypedagógiai csoportban neveljük a ránk bízott gyermekeket. 

A Szentendrei Református Gyülekezet, mint fenntartó gyülekezetünk 2009-ben vette át óvodánkat az önkormányzattól, innentől számítjuk református óvodánk indulását. Ez alapjainkban határoz meg bennünket.

Építünk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramján túl a Református Óvodai Nevelés Keretprogramjára is, mely kettő alapján törekszünk a gyermekeket szeretetben, biztonságban, Istenre mutatva nevelni, hogy a Mindenható által beléjük vetett kicsiny mag kibontakozhasson. 2011-ben az óvoda akkori épülete – egy Európai uniós pályázatnak /és az azt kiegészítő egyházközségnek köszönhetően / – gyönyörűen megújult. Elmondhatjuk, hogy egy igazán szép, korszerű, energiatakarékosan működtetett épületben dolgozhatunk, ahol megtalálható szinte minden feltétel a nyugodt működéshez. Az új, gyógypedagógiai csoportunk indulásához a 2021-es óvodabővítés során jutottunk el, a Magyarországi Református Egyház Óvodafejlesztési projektje során megvalósult építkezés és eszközbeszerzés során.

Ekkor sikerült játszóudvarunkat is bővíteni, átalakítani, így minden csoportunknak elegendő hely jut a kibontakozáshoz, nagy mozgások gyakorlásához, vagy épp a pihenéshez, az elmélyült, önálló játékhoz. Ezeket segíti többek között a két motorpálya, a focipálya, mászódomb alagutakkal, homokozók, babaházak és fészekhinta.

Hisszük, hogy mindannyian Istentől kaptuk tehetségünket az óvodai munkánkhoz, így támaszkodunk a gyermekek nevelésében Istentől kapott bölcsességre és iránymutatásra.

Tudjuk, hogy emberi mivoltunknál fogva nem vagyunk hibátlanok, Isten hatalmas kegyelmére támaszkodva azonban készek vagyunk tanulni, változtatni. Mindennapjainkban a családias szellemre építünk, módszerünk a prevenció, melynek belső tartalma a szeretet, a bizalom, az állandó emberi értékek. Nagy gondot fordítunk emellett a gyermek és az őt körülvevő család megismerésére, valamint a családdal való szoros együttműködésre, mivel valljuk, hogy a gyermek életében igazi változást csak a saját családjában tapasztaltak hozhatnak. Ezen együttműködés keretében hívjuk a szülőket, családokat a nevelési év során több szülői fórumra, családi napra, valamint gyülekezetünkkel közös programokra.

Pedagógiai programunk tartalmában fő hangsúlyt kap a hitre való nevelés, a magyar népi hagyományok ápolása, a környezettudatos magatartás kialakítása és az integrációs szemlélet. Kiemelten fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód és differenciálás megvalósítását, mely átszövi a mindennapokat.

Pedagógiai munkánk során figyelembe vesszük a gyermekek változó társadalmi körülményeit, élményanyagában bekövetkezett változásokat, tevékenységi lehetőségeinek átrendeződését. Feladatunk és küldetésünk az óvodai környezetet és életet a gyermekeknek olyanná alakítani, ami építőleg hat lelki életükre, szellemi fejlődésükre, magatartásukra, és egészséges életmódjuk kialakítására. Ennek során rendszeresen hívunk bábelőadókat, zenészeket magunk közé, megvendégeljük egymást az óvodai egészségnapon saját készítésű egészséges finomságokkal, vagy éppen szüreteljük saját veteményeskertünkből a finom paradicsomot.

Ahhoz, hogy az élmények mellett a hozzánk járó gyermekek fejlődéséhez minden szükséges támogatás is megadjunk, a csoportok életét fejlesztőpedagógus, logopédus, TSMT terapeuta és óvodapszichológus is segíti.

Óvodánkban külön, gyógypedagógiai óvodai nevelés keretein belül fogadjuk gyengénlátó, enyhe értelmi fogyatékos, középfokban értelmileg akadályozott és a pszichés fejlődés egyéb zavarával élő gyermekeket. Kis létszámú csoportban, gyógypedagógusok és gyógypedagógiai asszisztensek segítségével személyre szabott egyéni vagy csoportos fejlesztésekkel segítjük kibontakozásukat.

A hagyományos és gyógypedagógiai csoportok közelsége megadja az a lehetőséget is számunkra, hogy tanítsuk a gyermekeket az elfogadásról, a másik segítéséről, és hogy megtapasztalhassák, minden gyermek úgy jó, ahogy van, azért, mert Isten jónak teremtette őket.

Elsősorban a református családok számára kívánunk segítő kezet nyújtani gyermekeik neveléséhez. Nyitottak vagyunk más felekezethez tartozó, vagy közösséget kereső családok felé is, akik elfogadják értékeinket és nevelési elképzeléseinket.

CSOPORTJAINK

BÁRÁNYKA CSOPORT

Bárányka csoport

CSENGETTYŰ CSOPORT

Csengettyű csoport

HALACSKA CSOPORT

Halacska csoport

CSIPKEBOKOR CSOPORT

Csipkebokor csoport

SZŐLŐ CSOPORT

Szőlő csoport

NAPSUGÁR CSOPORT

Napsugár csoport

AKTUÁLIS HÍREK

ÉTKEZÉS

Óvodánkban a napi háromszori étkezést a Chrissteam Kft. biztosítja.

ALAPÍTVÁNY

Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért

Óvodánk magas színvonalú működéséhez nagyban hozzájárul Alapítványunk támogató jelenléte is.

A gazdasági nehézségek ellenére szeretnénk a hozzánk járó gyermekeknek a jövőben is megújulni kész nevelést-oktatást biztosítani.

Ehhez hálásan köszönünk minden támogatást!

Alapítványunk számlaszáma:
Dunakanyar Takarékszövetkezet
64700076-16666032-00000000

Alapítványunk adószáma:
18710247-1-13

Kapcsolat

Szentendrei Református Óvoda és Gyógypedagógiai Óvoda

Óvodavezető: Dobrik-Lupták Sára

2000 Szentendre, Vasúti villasor 15.
(az óvoda bejárata a
Dr. Nagy Lajos utca felől található)
Email: reformatusovoda@gmail.com 

Telefonszámok:

Óvodatitkári iroda: 06 26 500 014
Konyha: 06 26 310 345
Óvodavezető: 06 30 345 3698

Szentendrei Református Egyházközség
2000 Szentendre, Rákóczi utca 14.