Küldetésünk

“Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról akár házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!” Móz. 6, 57:

Óvodánk azzal válik reformátussá, hogy az óvodai közösség minden tagja osztozik a keresztény világszemléletben. Ezért az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.

Református óvodánk a családias szellemre épít, módszere a prevenció, melynek belső tartalma a szeretet és a bizalom. Mindhárom kívánja a nevelő állandó jelenlétét. Nagy gondot fordítunk a gyermek és a családja megismerésére.

Valljuk:

“csak a megismert gyermek nevelhető”.

Elsősorban a református családok számára kívánunk segítő kezet nyújtani gyermekeik neveléséhez. Nem zárkózunk el, azonban azoktól a családoktól sem, akik elfogadják értékeinket és nevelési elképzeléseinket.

Keresztény pedagógiánk súlypontja, a szeretetre való képesség kialakítása valamint továbbfejlesztése, és azok helyes kifejezési formáinak megtanítása:

  • értelmes rendre nevelés (Isten rendet teremtett a világban)
  • önuralomra nevelés (olyan attitűd, mely során a gyermek tiszteletben tartja a másik ember személyiségét és a környezetét)
  • személyes hitre nevelés

A gyermekek személyiségének és képességeinek fejlődését a családi neveléssel együtt megalapozzuk, annak érdekében, hogy kiegyensúlyozottan fejlődő, önálló, nyitott, és az iskolát váró kisgyermekké váljon, aki képes egyházi vagy más fenntartású iskolában megállni a helyét.

A dolgozók és a gyermekek egyazon keresztény világnézetet vallanak, bár a vallás gyakorlása szempontjából ökumenikus az összetételük. Tiszteljük, és elfogadjuk a másik ember vallását, ugyanakkor gyermekeink megismerkedhetnek a vallási gyakorlatban lévő különbségekkel és hasonlóságokkal.

Pedagógiai munkánk során figyelembe vesszük a gyermekek változó társadalmi körülményeit, élményanyagában bekövetkezett változásokat, tevékenységi lehetőségeinek átrendeződését, a család megváltozott szerkezetét és értékrendjét, mindezek a változások új feladat elé állítanak. Feladatunk és küldetésünk az óvodai környezetet és életet a gyermekeknek olyanná alakítani, ami építőleg hat lelki életükre, szellemi fejlődésükre, magatartásukra, és egészséges életmódjuk kialakítására. Ezt megvalósítani, csak a határtalan, végtelen és Istentől kapott, mélységes szeretetben lehet.

A program tartalmában fő hangsúlyt kap:

  • a hitre való nevelés
  • a magyar népi hagyományok ápolása
  • a környezettudatos magatartás kialakítása

Sajátos feladatunknak tartjuk:

  • a Sajátos nevelési igényű – Beszédfogyatékos és Enyhén hallásfogyatékos gyermekek Integrációját